Stichting Kasteel Ooijen

Een beknopte geschiedenis van de stichting Kasteel Ooijen

De Gemeentelijke Historische Kring Broekhuizen nam begin 1983 het initiatief om in overleg met de eigenaar, de gemeente, Provincie en Rijk alles in het werk te stellen om het sobere doch statige en stijlvolle monument Kasteel Ooijen van de ondergang te redden en in haar volle glorie te herstellen. Verval of afbraak zou een negatieve en rigoureuze inbreuk plegen op en een dissonant gaan vormen in de landschappelijke aankleding van de Maasvallei. Jammer genoeg zijn Broekhuizen en Broekhuizenvorst door oorlogshandelingen in 1944 al beroofd van waardevolle cultuurhistorische panden zoals het Kasteel Broekhuizen en de watermolen, beide daterend uit de 15e eeuw en meerdere typische oude woonhuizen. Reden genoeg voor de Historische Kring Broekhuizen om te pleiten voor het behoud van het weinige cultuurgoed dat Broekhuizenvorst nog rest.

Op 15 juni 1989 zag de Stichting Kasteel Ooijen het levenslicht. In juli 1989 gaf de stichting architect Selen de opdracht een totaal restauratieplan op te stellen. De totale restauratiekosten werden beraamd op Hfl. 2.600.000,-. De eerste jaren stonden met name in het teken van noodvoorzieningen en schoonmaakacties met vrijwillige hulp van ondermeer inwoners van Ooijen.

In de zomer van 1993 vond de casco-restauratie van de zuidvleugel plaats, uitgevoerd door aannemer Gebr. Thijssen. Naar men nu zegt, is dit de redding van het kasteel geweest. Naast schoonmaakacties kregen vooral de wijnacties van de “Vrienden van Kasteel Ooijen” veel bekendheid in de regio. Eind jaren negentig was er weer sprake van een opleving. Een van de belangrijkste zaken was het haalbaarheidsonderzoek verricht door het Monumentenhuis Limburg en de overgang naar de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. In Kasteel Ooijen zullen nu 10 vakantieappartementen met serre gerealiseerd worden. In augustus 2003 zal Kasteel Ooijen in haar oude glorie hersteld zijn.

Kijk voor meer informatie op verbouwkosten en zonnepaneelprijzen.