Restauratie

Uitgangspunten bij het restauratieplan Kasteel Ooijen

Architect Selen licht toe:

Van de opeenvolgende kasteelbewoners is veel bekend maar tot begin jaren 90 was over de bouwhistorie van het kasteel nagenoeg niets bekend. Met het in verschillende jaren uitgevoerde bouwhistorisch onderzoek door de heren Ir. Knook en Ir. Bauer van de TU. Delft is dit ruimschoots ingehaald. Dit onderzoek kon plaatsvinden in het kader van hun studieprogramma Bouwhistorie met medewerking van hun studenten en vrijwilligers ter plaatse voor het nodige graafwerk en ontpleistering van muren, demonteren van vloeren etc. Voor de ontstaansgeschiedenis van dit kasteel, begonnen als eenvoudige woontoren, ommuurde binnenplaats en zaalbouw, omgracht en van een ophaalbrug voorzien wordt verwezen naar hun verslaglegging en tekeningen. Bij deze restauratie zal deze blootgelegde historie van dit gebouw waar mogelijk zichtbaar worden gelaten bij de nieuwe afwerking. We noemen enkele elementen die hiervoor in aanmerking komen:

De mergelfundering van de oude woontoren ter plaatse van de voorbouw (rechtertoren) en de hier ook aanwezige haardpartij. De kelder voor het contragewicht van de ophaalbrug bij de hoofdingang. De oude laatgotische raamopeningen in de voormalige buitenmuur van de aanbouw. De haardplaats en waterput in de keuken. De schouw en of spiegaten in de grote zaal evenals het daar in muurdikte uitgespaarde gemak(toilet). Het midden van de 19e eeuw aangebrachte plafond in deze zaal met sierstucwerk zal weer worden aangebracht. Lampnissen en oude raam/ en deurnissen in de linker toren worden voor zover nodig hersteld. De iepen wenteltrap naar de verdieping evenals de slangenleuning met balustrade wordt gerestaureerd. Ook op de verdieping van de zaalbouw zullen de schietsleuven zichtbaar worden gelaten. Op de 2e verdieping zullen in hoofdzaak de gebinten en ondersteuningsconstructies in het zicht blijven.

Wat de restauratieve aanpak van het interieur betreft t.b.v. de invulling met appartementen het volgende: voor de nieuwe functie van het kasteel behoeft nagenoeg niet ingegrepen te worden in de oorspronkelijke toestand. De nieuwe invullingen zullen duidelijk herkenbaar blijven en afwijkend van het bestaande worden afgewerkt, zodanig dat oud en nieuw is af te lezen. De slaap- en sanitaire units zullen b.v. los blijven van de oude plafonds. Deze elementen zullen tevens zo worden geconstrueerd dat indien nodig deze eventueel later weer gedemonteerd zouden kunnen worden.

De begane grond zal in hoofdzaak worden voorzien van stenen vloeren met vloerverwarming om vooral hier zo weinig mogelijk radiatoren toe te hoeven passen. Op de verdiepingen komen in hoofdzaak blank houten vloeren. Alle wanden en plafonds stucwerk. Schilderwerk buiten en binnen, moerbalken, deuren en ramen in traditioneel dekkende kleuren zoals oker, ossenbloedrood en groen. Buitengevels worden met keimverf gesaust in de kleur van de zuidvleugel.